Äldre ledare

(Äldre) Ledare blir man enligt scoutprogrammet då man fyllt 22 år. Som ledare leder man de yngre åldersgrupperna, handleder och stöder explorerscouterna och roverscouterna i deras ledaruppdrag. I Karis Flickorna flyttar tyvärr många ledare bort från orten för att studera vilket betyder att vi ofta har brist på äldre ledare i den veckovisa verksamheten. Är du intresserad att börja scouting som hobby på äldre dagar? Läs mer om hur du kan bli ledare i kåren här.

Explorerscouter, roverscouter och ledare träffas ungefär en gång i månaden för Ledarråd där vi diskuterar aktuella ärenden inom kåren och för att njuta av varandras sällskap.