Medlemsförmåner

Vad får man som medlem?

Ur medlemsavgiften går 49€ rakt till förbunden FiSSc, FS, WAGGGS och WOSM.

För denna del av medlemsavgiften får du:

 • Scoutförsäkring (andrahandsförsäkring)
 • Medlemskort (som berättigar till 10 % rabatt på icke-scoutprodukter i scoutbutiker)
 • Tidningarna Scoutposten och Partio
 • Rätt att delta i nationella och internationella evenemang (som oftast har skilda deltagaravgifter)

Nya medlemmar får:

 •  Scouthalsduken + kårens halsduksmärke (värde ca 7,5€)

Alla kårens medlemmar får:

 • Delta i veckoverksamhet åldersgruppsvis
 • Delta i alla evenemang som kåren ordnar utan extra kostnad t.ex. utfärder, hajker, förläggningar. OBS: gäller INTE sommarläger

Vargungarna får:

 • Vargungeboken (värde 4€)
 • Startmärke (värde 1,35€)
 • Alla spår (märken) som utförs under tiden som vargunge, 4-5st/år (värde 1,35€/st)
 • Sigill (värde 4€)

Äventyrsscouterna får:

 • Ryggsäcken (bok, värde 16€)
 • Aktivitetskort (värde 1€)
 • Startmärke (värde 1,35€)
 • Vädersträcken (märken) (värde 1,35/st)
 • Specialmärken som utförs under tiden som äventyrsscout (värde 1,35€/st)
 • Sigill (värde 5€)

Spejarscouterna får:

 • Ryggsäcken (bok, värde 16€)
 • Aktivitetskort (värde 1€)
 • Startmärke (värde 1,35€)
 •  Etapperna (märken) (värde 1,35€/st)
 •  Sigill (värde 4€)

Explorerscouterna får:

 • Startmärke (värde 2,90€)
 •  Kalender + explorerdelen (värde 23€)
 •  Sigill (värde 5,50€)

Roverscouterna får:

 • Startmärke (värde 2,90€)
 • Kalender + roverdelen (värde 23€)
 • Sigill (värde 5,00€)

Åldersgruppsledare får:

 • Åldersgruppsdelen ur ledarmappen (värde 8€/del)

Kåren subventionerar/betalar i mån av möjlighet deltagande i utbildningar som FiSSc/FS ordnar