Styrelsen

Det är Karis Flickornas styrelse som har huvudansvaret för kårens verksamhet. Styrelsen ser till att föreningens verksamhetsplan förverkligas, de sprider information om aktuella kurser och sköter kårens ekonomi. Styrelsen ser också till att kåren och dess medlemmar ”mår bra”.

För att vara medlem i styrelsen måste man vara medlem i kåren och över 15 år. Styrelsen träffas flera gånger under året tillsammans med ledarna i kåren under så kallade ledarråd där aktuella ämnen diskuteras. Styrelsen har även egna styrelsemöten och kallar alla medlemmar till ett vårmöte och höstmöte om året. Om du vill nå styrelsemedlemmarna per e- post, hittar du adresserna under fliken ”kontakt”.

Styrelsen 2023

  • Kårchef: Hanna Tallberg
  • Vice kårchef: Emilia Nyberg
  • Kårekonom: Annika Rönnblad
  • Sekreterare: Frida Ray
  • Materialförvaltare: Elina Kawecki
  • Styrelsemedlem & Trygghetsperson: Paula Zweigberg
  • Styrelsemedlem & Registeransvarig: Petra Tigerstedt
  • Styrelsemedlem: Malva Sjöblom
  • Styrelsemedlem: Jennifer Högberg