Explorerscout

Explorerscouter är scouter i åldern 15-17. Explorerscouterna fungerar i grupper på 4-12 personer som kallas patruller. Patrullen leds av en patrulledare som explorerscouterna väljer av gruppmedlemmarna. Till stöd och hjälp har patrullen en lots (äldre ledare).

Explorerscouterna kan också ha ledaruppdrag i kåren. Explorerscouternas färg är grön.

Åldersgruppsmärket får man då man gjort ”välkommen-skedet” i programmet, och sigillet  då man har utfört programmet och blir uppflyttad till roverscout.

Explorerscouternas_åldersgruppsmärke

  • Explorerscoutpatrullen Klorofyllkornen träffas enligt överenskommelse  samt tillsammans med kårens övriga ledare på ledarråd.
    Lots: Hanna Tallberg