Scoutordlista

Här hittar du ord som relaterar till Scouting.

Akela
Vargungarnas ledare

B-P
Robert Baden-Powell [bii-pii], senare adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell. Han grundade scoutrörelsen och var världsscoutchef för pojkscouterna

FiSSc
Finlands Svenska Scouter, takorganisationen för de svenskspråkiga scoutkårerna i Finland

Flock  
Vargungarnas grupp

FS
Finlands Scouter, takorganisation för de finländska scoutkårerna

Förläggning
Ett par dagars utfärd där övernattning ske inomhus

Hajk
Ett par dagars utfärd där övernattningen sker utomhus

Kapten
Äventyrsscouternas ledare

Knop
Knut, en bra knop ska vara lätt att slå och lösa upp.

Kull
Mindre vargungegrupp på ca 5 personer som gör aktiviteter tillsammans

Kår  
Lokalförening som bedriver scoutverksamhet

Kårchef 
Ordförande för föreningen

Lag  
Äventyrsscouternas grupp

Lots
Spejarscouternas, explorerscouternas respektive roverscouternas ledare

Patrull
Spejarscouternas, explorerscouternas respektive roverscouternas grupp

Scout
Alltid redo!

Scoutläger
Sommarläger för scouterna. Ofta sju dagar långt för patrullscouterna. Vargungarna deltar ofta 3-4 dagar av lägret.

Utfärd
En dag då man hittar på äventyr tillsammans

Vandring
2-3 dagars utfärd då man förflyttar sig till fots eller med skidor

VU
Förkortning på Vargunge