Verksamhet

Föreningen Karis Flickorna är en scoutkår för flickor i alla åldrar som i dag har omkring 85 medlemmar.

Sedan kåren grundades 1918 har det skett många förändringar i verksamheten, till exempel har benämningen på scouternas olika åldersgrupper förändrats. Karis Flickorna är en kår som värdesätter traditioner även om vi ibland hittar på nya. En tradition i kåren är de djurnamn (bävern, snigeln, bläckfisken) varje grupp får välja i början av hösten. Av gammal tradition ordnar vi också gemensamma läger och hajker tillsammans Karis Gossarna, vår broderkår som har sin kårlokal intill vår.

Ett återkommande slagord inom vår kår brukar vara ”KF-fiilis” som på ett mycket bra sätt beskriver den känsla av samhörighet kårens medlemmar har.

Årsböcker

årsbok2015 årsbok2016 årsbok2017
Årsbok 2015 Årsbok 2016 Årsbok 2017