Roverscout

Roverscouter är 18-22 år gamla. Roverscouterna har ett eget program i form av olika projekt, och kan därtill också ha ledaruppdrag i den egna kåren, regionen eller Finlands Svenska Scouter.

Roverscouterna gör sina projekt i patruller på 3-5 personer. Roverpatrullen kan bestå av scouter från den egna kåren eller vara en blandpatrull med roverscouter från grannkårerna. De kan också bilda en patrull tillsammans med t.ex. andra scouter på studieorten, långt från den egna hemkåren. Patrullens sammansättning kan också variera beroende på vilket projekt som står på agendan.

En av roverscouterna i patrullen fungerar som patrulledare. Patrulledarskapet kan vara projektbundet så att någon annan i patrullen tar över när patrullen tar i tu med ett nytt projekt. Alla roverscouter har också en lots som kan fungera som bollplank och stöd för roverscoutens olika projekt och ledaruppdrag.

Roverscouternas aktiviteter är fördelade på 33 ämnesområden. Ur varje ämnesområde utförs minst en aktivitet under den fyra år långa roverscouttiden. Under roverscouttiden kan ett Finlandsprojekt och ett utlandsprojekt genomföras.

roverVarje roverscout gör tillsammans med lotsen upp en karta över hela roverscouttiden. Kartan innehåller alla aktiviteter, projekt och större evenemang.

Roverscouternas åldersgruppsmärke fås då scouten avlagt Finland-projektet. Märket är ett tygmärke med treklövern och liljan som motiv. Roverscoutsigillet är ett metallmärke som föreställer treklövern och liljan. För att få märket bör man ha avlagt mist en aktivitet ur varje delområde. Dessutom bör man under det pågående året fylla 22.