Understöd kårens verksamhet

Bli understödsmedlem

Om du vill bli understödsmedlem i Karis Flickorna, det vill säga understöda kårens verksamhet, kan du ta kontakt med kårchefen eller någon annan ur styrelsen (kontaktuppgifter finns under fliken Styrelsen).

Medlemsavgiften för understödsmedlemmen är 20€ per verksamhetsår och understödsmedlemmen får vår- och höstinfon hemskickad. Understödsmedlemmen är däremot inte medlem i FiSSc (men skrivs dock in i medlemsregistret Kuksa som understödsmedlem).

Bankförbindelse

Andelsbanken
FI06 5549 0420 0446 19