Medlemsregistret Kuksa

 

OBS! Det är väldigt viktigt att uppgifterna i medlemsregistret Kuksa är uppdaterade eftersom all kommunikation till föräldrar och scouter sker till de adresser, mejladresser och telefonnumror som finns där!

Till medlemsregistret Kuksa loggar du in med ditt ScoutID. Ett ScoutID kan varje scout eller dess målsman själv skapa. För att registrera ett ScoutID behövs ett medlemsnummer eller förmyndarnummer och den e-postadress som finns inskriven i medlemsregistret Kuksa.

Karis Flickornas medlemsregisteransvariga matar in alla målsmäns namn till kårens minderåriga medlemmar. När målsmannen skrivits in i medlemsregistret får han/hon ett e-postmeddelande av scoutkåren innehållande sitt förmyndarnummer. Scoutens medlemsnummer hittas på förra årets medlemskort eller på baksidan av medlemstidningen Scoutposten (bredvid adressuppgifterna). Framöver kan varje scout eller dennes målsman själv uppdatera sina adress- och kontaktuppgifter.

Skapa ett ScoutID såhär:

1. Gå till adressen https://kuksa.partio.fi.

2. Välj rekisteröidy/register.

3. Fyll i ditt medlemsnummer/förmyndarnummer och din e-postadress. OBS! Måste vara samma adress som du meddelat till scoutkåren.

4. Godkänn användarvillkoren och klicka ”jatka/continue”.

5. Skapa ett användarnamn och lösenord. Som användarnamn godkänns endast små bokstäver, utan punkter eller understräck, fornamnefternamn rekommenderas. Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt, innehålla stora och små bokstäver och siffror.

6. Tryck jatka/continue och sedan kirjaudupalveluun/continuetoservice.

Du kan numera skriva ut ditt eget medlemskort från medlemsregistret Kuksa. Kortet kan skrivas ut flera gånger under året och det kan även sparas i pdf-format t.ex. på den egna mobiltelefonen. På så sätt finns kortet alltid med! Medlemskortet hittar du i din egen profil under fliken medlemskap. Under rubriken medlemskap finns en blå knapp tulostajäsenkortti/skriv ut medlemskort. Ifall du inte kan skriva ut eller spara ditt medlemskort i telefonen, kan du kryssa i alternativet för ett papperskort hemskickat i den egna profilen i Kuksa. Dessa medlemskort skickas hem per post i januari varje år.

Hör av dig om det är någonting du undrar!

Medlemsregisteransvariga 2018 är Annika Rönnblad.

Mer info och beskrivningar hittar du också på scout.fi