Äventyrsscout

Att vara äventyrscout i Karis Flickorna innebär att man är i mellan 10-12 år gammal och har möten tillsammans med sitt lag en gång i veckan. Laget leds av ledare som kallas kaptener. Kaptenerna har stöd av en lots, som hjälper kaptenerna med planering av möten och liknande. Dessutom finns det en åldersgruppansvarig som ser till att allt går bra på mötena, sprider information om kommande evenemang och är i kontakt med alla kaptener.

Äventyrsscouterna har ett program som ska utföras på fyra terminer, alltså är man vanligtivs äventyrsscout i två år. Äventyrsscoutprogrammet består av fyra huvudväderstreck och fyra interkardinalstreck. Då alla aktiviteter som hör till ett väderstreck är gjorda får äventyrsscouten ett märke. Under varje huvudväderstreck görs minst ett specialmärke, och det finns 52 olika specialmärken att välja mellan.

Äventyrscouterna har precis som alla de andra åldersgrupperna en egen färg, deras färg är orange.

Seikkailijat_tunnusÄventyrsscouter läsåret 2021-2022:

  • Äventyrsscoutlaget Rävarna
   Möten: tisdagar kl. 18-19.30.
   Kaptener: Frida Ray, Malva Sjöblom, Jenny Rokka. Hjälpledare: Alina och Emma
  • Äventyrsscoutlaget Björnarna
   Möten: måndagar 17.30-18.45.
   Kaptener: Elina Kawecki och Eden Wessman. Hjälpledare: Jennifer och Erin.