Bli medlem

Om du vill bli medlem i Karis Flickorna kan du ta kontakt med kårchefen eller direkt med ansvariga ledaren för din åldersgrupp. Som medlem betalar du en medlemsavgift till kåren i början av januari varje år, tidningen Scoutposten skickas hem till dig regelbundet och med ditt scoutkort har du också möjligheten att få rabatt i scoutbutiker. Det är möjligt att börja scouterna även som vuxen. Om du önskar kontakta ledarna per e-post hittar du kontaktuppgifterna här. Nedan kan du läsa mera om vad det innebär att vara medlem i Karis Flickorna och vilka medlemsförmåner du har.

I början av varje år skickar kåren medlemsavgiftsräkningen ut till alla medlemmar tillsammans med vårinfon. VARJE MEDLEM SOM ÄR INSKRIVEN I KÅREN DEN 31.12 ÄR SKYLDIG ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR FÖLJANDE ÅR! Om man inte vill fortsätta som medlem i kåren och inte vill betala medlemsavgift för följande år måste man meddela kårens medlemsregisteransvariga Annika Rönnblad eller patrulledaren om detta senast 30.12 skriftligen per mail eller sms. Ifall scouten är under 18 år skall målsman göra denna anmälan.

Storleken på medlemsavgiften beslutas varje höst på höstmötet och är mycket beroende på vilken avgiften till WOSM och WAGGGS samt FS och FiSSc är.

Medlemsavgiften i Karis Flickorna för år 2020 är 70€ för gamla medlemmar och 80€ för nya medlemmar som börjar på våren, och 40€ för nya medlemmar som börjar på hösten.