Om kåren

Karis Flickorna r.f. är en svenksspråkig flickscoutkår som grundades år 1918. Vår kårlokal finns i Villa Haga i centrum av Karis. Vi håller våra veckomöten på övre vånigen, där vi har ett eget rum som kårlokal. Vid behov får vi använda ungdomsgårdens rum på nedre våningen, t.ex. till kårjulfester. Dessutom har vi ett gemensamt förrådsutrymme på vinden tillsammans med Karis Gossarna, vår broderkår. Karis Flickorna har redan från kårens grundade fram tills idag haft mycket samarbete med Karis Gossarna. Oftast har samarbetet inneburit gemensamma utfärder, hajker och läger.

För tillfället har kåren ett åttiotal medlemmar. Medlemsantalet har varierat under åren och som mest medlemmar hade kåren år 1996 då kåren hade över inskrivna 120 medlemmar. I kåren kan man börja som 7-åring och det finns ingen övre åldersgräns för medlemmar.

Medlemmarna har veckoverksamhet enligt sina åldersgrupper (se grupperna i menyn ovan). Veckomötena dras av explorer- och roverscouter samt äldre ledare. Förutom veckomöten ordnas olika hajker och utfärder. Kåren strävar till att ordna minst en kårhajk per år. Det är tradition i kåren att hela kåren åker på vårutfärd för de pengar vi samlat in då vi sålt scouternas adventskalendrar. De senaste åren har målen för utfärderna varit Heureka, Högholmen, Sveaborg, Sagalund i Kimito och Äventyrsbanan i Mjölbollsta. Förutom kårens egna evenemang uppmuntrar kåren sina medlemmar att delta i evenemang ordnade av FiSSc. Som målsättning har kåren att varje scout ska erbjudas minst ett FiSSc-evenemang per termin.