Historia

BILD2_1

Kårchef Elin ”Ella” Enberg hittar vi stående till höger, och hon är här omringad av glada Karisflickor vid ån i Landsbro på 1920-talet.

Tack vare en artikel i tidningen Västra Nyland från den 3 oktober 1929 vet vi idag att kåren grundades den 13 april 1918. Det är okänt vem som tog initiativ till att kåren grundades, men Anna Andersson fungerade som kårens första kårchef åren 1918-1919. Strax efter grundandet hade kåren ca 50 medlemmar och tre patruller.

Elin Enberg tog över som kårchef efter Anna och var det enda fram till 1930-talet. Efter Elin tog Alexandra Palmén över kårchefsuppdraget. Alexandra hade redan från kårens grundande varit aktivt med i kåren.

Om kårens barndom vet vi ganska lite, en orsak tänkas vara branden i Karis-Billnäs samskola den 7 november 1941. Scouterna höll nämligen sina övningar just där under tiden innan krigen och det känns inte särskilt långsökt att anta att detta även var förvaringsplatsen för deras material, som då antagligen slukades av lågorna.

Redan från första början har scouterna varit uppdelade i patruller och haft patrullmöten så gott som varje vecka. På möten sysslade man med exempelvis sjukvård och knopar. Patrullmöten hölls vanligtvis hemma hos patrullmedlemmarna. Läger, utfärder och hajker ordnades också.

Under krigen i början av 1940-talet var det tyst på scoutfronten. Flera kårer i Finland lade sin verksamhet på is under krigsåren. 1945 återupptogs scoutverksamheten i Karis. Då hade Karis Flickorna 32 medlemmar fördelade på 4 patruller. När verksamheten återupptogs blev Birgit ”Giggi” Eriksson kårchef för Karis Flickorna. Intresset för scoutingen ökade igen och redan ett drygt år senare, år 1946, hade kåren 60 medlemmar fördelade på 7 patruller. Kårens verksamhet försiggick främst i Karis-Billnäs samskolas utrymmen.

Under 1950- och 1960-talet fortsatte en aktiv verksamhet inom kåren under ledning av den energiska Giggi. De äldre scouterna i kåren deltog även i ett flertal utlandsresor till länder i Europa. Bland annat till Sverige, Schweiz och Norge.

BILD3_391974 avgick Giggi som kårchef för Karis Flickorna efter att hon innehaft posten i 29 år. Giggi var även aktiv på distrikts- och förbundsnivå. Kerstin Westerlund tog över som kårchef. 1970-talet präglades till en del av ledarbrist. Det var främst Kerstin och Sonja Eklund som ledde kårens verksamhet. Nina Mutanen blev kårchef 1978 och 1986 tog Bodil Ljunqvist över. Under 1970- och 1980-talet hade kåren 2-3 patruller/flockar. Därutöver samlades hela kåren en gång i månaden. På grund av att kåren inte hade en egen kårlokal flyttade verksamheten runt i olika lokaler. Karisflickor reste också flera gånger under dessa årtionden upp till flickscoutförbundets stuga Kåtan som är belägen i Muonio i Lappland. Där gjorde man vandringar till fots och på skidor och deltog i vedtalkon.

År 1991 låg medlemsantalet ännu på 51, vilket visserligen var dubbelt mer än i början av 80- talet, men redan tre år senare hade medlemmarna blivit över dubbelt fler. En delförklaring till den här stora ökningen står troligtvis att kåren började göra reklam för sin verksamhet i lågstadiet.

Andra tänkbara orsaker till den stora ökningen som förekommer i spekulationerna så här i efterhand är till exempel alerta och omtyckta patrulledare och det tätare samarbetet med Karis Gossarna. Kåren genomgick också något av en metamorfos i mitten av 90- talet, då ett yngre, väldigt ivrigt och sammansvetsat gäng fick axla ansvaret för kåren. Den goda ”feelisen” lär ha varit väldigt smittsam. Under 1990-talet hade kåren 4 olika kårchefer: Maria Nylund, Kate Wikström, Annika Måtar och Henrika ”Hentto” Lönngren. Till de aktiva ledarna under 1990-talet hörde också Anna Wilson och Heidi Barman.

Toppen på medlemskurvan nåddes 1996 då Karis Flickorna hade hela 120 namn på sin medlemslista. 1993 flyttade Karis Flickorna och Karis Gossarna till var sitt rum i Villa Haga på Bangatan. Patrullernas antal rörde sig mellan tre och åtta under hela 90-talet, och därutöver hade man en till tre vargungeflockar och en seniorgrupp.

Karis Flickorna har redan från kårens grundade fram tills idag haft mycket samarbete med Karis Gossarna. Oftast har samarbetet inneburit gemensamma utfärder, hajker och läger.